Portal – poučavanje za učitelje u okruženju e-učenja

Uvodni komentar
Portal je postavljen da bi informirao praktičare, nadalje one koji oblikuju obrazovnu politiku, studente, učenike i druge sudionike koji žele razmišljati o nastavnoj praksi u okruženju e-učenja i sustava e-učenja. Osim toga, postavlja se u vrijeme kada je e-učenje posebno pozicionirano u složenom okruženju online učenja i njegove implementacije u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, a u uvjetima „zločestog“ i „nepredvidivog“ virusa COVID-19.

Sadržaj portala je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i primjene e-učenja i sustava e-učenja u nastavnoj praksi. Implementacija nastavnih planova i programa prema Bolonjskoj deklaraciji unijela je značajne promjene upravo u primjeni e-učenja i sustava e-učenja. U vezi s tim na diplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za više studijskih grupa uveden je niz novih kolegija za ovo područje. Portal je sadržajno orijentiran na nastavne kolegije: Sustavi e-učenja, Projektiranje sustava e-učenja i Vrednovanje sustava e-učenja. Sa studentima smo pored teorijskih osnova područnih znanja navedenih kolegija kroz duže vremensko razdoblje u okviru nastavnog procesa provodili različita akcijska istraživanja. O rezultatima provedenih izvještavanja objavili smo niz znanstvenih i stručnih radova. Smatramo da smo provedenim istraživanjima te njihovim rezultatima na tragu postavljanja modela za oblikovanje, isporuku i vrednovanje nastavnih sadržaja u sustavima e-učenja. Model smo i nazvali Poučavanje za učitelje u okruženju e-učenja kojim treba podržavati nastavni proces studenata na nastavničkim fakultetima kao i doškolovanje učitelja iz aktualne prakse.

Ciljevi učenja, ishodi učenja i nastavni sadržaji za kolegije Sustavi e-učenja, Projektiranje sustava e-učenja i Vrednovanje sustava e-učenja.

Scenarij za kolegije